Informações gerais
Espécies do ES
  • Anacroneuria debilis (Pictet, 1841)
  • Anacroneuria dilaticolis (Burmeister, 1839)
  • Anacroneuria fumigata Klapálek, 1922
  • Anacroneuria fuscicosta (Enderlein, 1909)
  • Anacroneuria subcostalis Klapálek, 1921
  • Anacroneuria galba Jewett, 1960
  • Kempnyia gracilenta (Enderlein, 1909)
  • Kempnyia flava Klapalek, 1916
  • Kempnyia reticulata (Klapálek, 1916)
  • Kempnyia serrana (Navás, 1936)